La Asgabat a avut loc Seminar privind relațiile dintre Turkmenistan si Uniunea Europeană

Pe data de 21 aprilie 2017, la Asgabat a avut loc Seminar privind relațiile dintre Turkmenistan si Uniunea Europeană. Seminar a fost organizat de către Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, Ambasadorul Peter Burian, Biroul de legătură al Uniunii Europene in Turkmenistan, de asemenea Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului.

La lucrarile Seminarului au participat reprezentanți Mejlisului (Parlamentului) al Turkmenistnaului, Ministerului Afacerilor Externe, Finanțelor, Economiei și Dezvoltării, Justiției, Banci Centrale, Banci de Stat pentru Afaceri Economice Externe, Institutului de Planificare Strategică si Dezvoltare, Profesorii din numeroase instituții de învățământ superior, reprezentanți organizațiilor internaționale, acreditate în Turkmenistan, jurnaliști, acreditate in Turkmenistan, de asemenea reprezentanți mass-mediei naționale.

Seminar s-a concentrat atentia sa asupra politicii externe si dezvoltarea Turkmenistanului si participarea UE în următoarele domenii: aspecte politice, aspecte privind securitatatea si economie. În cadrul seminarului au fost discutate subiecte privind dezvoltarea sectorului privat, infiintarea institutului Advocatul Poporului, aspecte legate de educație, dezvoltare durabilă a agriculturi si altele.