RSS

CELE MAI RECENTE STIRI

30 Noi

Embassy of Turkmenistan in Romania invites students from Romania to participate in the International Online Olympiads.

The Embassy of Turkmenistan in Romania (Bucharest) invites students from Romanian universities to participate in the International Online Olympiads. In Turkmenistan, on the occasion of the International Day of Neutrality, several universities of the country are organizing international Olympiads in the following fields: ecology, biology, engineering and computer graphics and physics. The schedule of the Olympiads: The II Open International Online Olympiad on Ecology will be held on D...

CITESTE MAI MULT
29 Noi

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowy kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň mähirli salamyny...

CITESTE MAI MULT
29 Noi

Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumynyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumy geçirildi. Foruma iki ýurduň döwlet edaralarynyň we işewür toparlarynyň, şol sanda nebitgaz, dokma we azyk senagaty, oba hojalygy, gurluşyk hem-de gurluşyk harytlarynyň önümçiligi, derman senagaty, ulag-logistika, maglumat tehnologiýalary we beýleki pudaklarda ýöriteleşen kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň açylyş dabarasynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Atdaýew we Azerba...

CITESTE MAI MULT
28 Noi

Türkmenistan we Azerbaýjan hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy kämilleşdirmegiň ugrunda

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen duşuşdy.   Söhbetdeşler Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ösüşiniň depginli häsiýetini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki duşuşyklaryň we söhbetdeşlikleriň syýasy-diplomatik gepleşikleri güýçlendirmekde aýratyn orny bellendi. Ministrler şu gün Aşgabatda geçirilen Ykdysad...

CITESTE MAI MULT
28 Noi

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekilýetine Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň dowamynda iki döwletiň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 6-nj...

CITESTE MAI MULT
28 Noi

Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 13-nji herýylky duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy

2023-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkezi tarapyndan gurnalan Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 13-nji herýylky duşuşygyna gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar Merkezi Aziýada parahatçylyga we howpsuzlyga täsir edýän wakalar we tendensi...

CITESTE MAI MULT
28 Noi

Duşenbe şäherinde türkmen-täjik söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň topary ara alnyp maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde toparyň başlyklary, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary T.Atahallyýewiň we Täjigistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Ziyozoda Süleýman Rizoiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depginini belläp, taraplar dürli meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, Täjigistana energiýa üpjü...

CITESTE MAI MULT