La reuniune a Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC), Turkmenistan a fost ales in Consiliul Executiv al Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru anii 2018-2020

În New York la  reuniune a Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC), Turkmenistan a fost ales in Consiliul Executiv al Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru anii 2018-2020, de asemenea la Comisia ONU privind Statutul Femeilor pentru anii 2018-2022.

In prezent Turkmenistan este membru la opt comisii, comitete și consili al Națiunilor Unite, in cadrul caruia desfasoare activitatea internaționala. De asemenea, Turkmenistan de cinci ori a fost ales vice-președintele al Adunării Generale a ONU.